Ranking - Players

# Name Empire Level Minutes
21 qDonQuixote Jinno 55 1.638
22 Miluta Shinsoo 55 2.137
23 SniR Jinno 50 972
24 Zmoalacazan Shinsoo 48 1.891
25 Escorta Shinsoo 48 854
26 Draude Shinsoo 43 796
27 Cezarut Shinsoo 43 721
28 qAlexisTexas Jinno 42 1.653
29 Marocu Jinno 42 969
30 qDonFlamingo Jinno 42 330
31 aLLawake Shinsoo 41 646
32 SaYumi Jinno 40 735
33 Shadow Shinsoo 40 960
34 1stMicii Jinno 40 715
35 AryaFarm Shinsoo 40 383
36 Dracu Shinsoo 39 414
37 Virgocazanu Shinsoo 39 1.632
38 onlySickSide Shinsoo 38 403
39 Rain Jinno 36 466
40 Petrut Jinno 36 287