News

PATCH NOTE 7.1

RO

- Ork șef elită nu avea dmg in unele cazuri, acum are.
- V3 a fost modificat și se poate intra de la nivelul 70+.
- Am eliminat acel delay la mesajele de tip quest (acum se încarcă instant).
- Am adăugat pietre metin în Templu.
- Dropul la arcașul din DT a fost modificat (acum dropeaza oasele degetului).
- Cartea comandantului este acum negociabilă.
- Au fost adăugate lăzile de upp cu + la metinele de 60+.
- Dropul la coada de șarpe a fost mărit.
- Pamfletul se poate stacka acum.
- Am modificat dropul cuferelor ametist.
- A fost dublat dropul la rădăcina de gango.
- A fost adăugat drop la Rege Demon din DT.
- Dropul la moartea albastră a fost modificat.
- Dragonul de foc are timpul de regenerare la HP mai mic.
- Pergamentul orașului este acum negociabil.
- Cuferele bosilor au 100% drop acum.
- Prețul oaselor de pește de la pescar a fost corectat.
- Rata boabelor zen a fost modificată.
- Search shop este acum funcțional.
- Au fost adăugate si alte iteme în evenimentul de vară.
- Costumul și petul site au fost modificate.


EN

- Ork elite boss didn't have dmg in some cases, now it does.
- V3 has been modified, now it can be entered from level 70+.
- I removed the delay from the quest type messages.
- Added metin stones at the Temple.
- Archer drop in DT has been changed (now drops finger bones).
- Commander's book is now negotiable.
- Added upp crates with + to 60+ metin stones.
- Snake tail drop has been increased.
- Fencing Pamphlet can now be stacked.
- I changed the drop of amemthyst chests.
- Added drop to King Demon in DT.
- Blue Death drop has been changed.
- Fire dragon has shorter HP regeneration time.
- The city scrolls are now negotiable.
- Boss chests now drop 100%.
- The price of fish bones from the fisherman has been corrected.
- The rate of zen grains has been changed.
- Search shop is now functional.
- Added more items to the summer events.
- The itemshop costume and pet have been changed.